Spotkanie 109 z Ireną Poniatowską
7.05.1999


Temat: Muzyka poważna - muzyka rozrywkowa. Zbliżenia i rozdźwięki.
Prowadziła Anna Karp.


S109-01 S109-02 S109-04 S109-05 S109-03 S109-06 S109-07 S109-08 S109-09 S109-10 S109-10a S109-11 S109-12 S109-13 S109-14 S109-15 S109-16 S109-17 S109-18 S109-19 S109-20 S109-21 S109-22 S109-23 S109-24 S109-25 S109-26 S109-27 S109-28 S109-29 S109-30 S109-31 S109-32 S109-33 S109-34 S109-35 S109-36 S109-37 S109-38 S109-39