Spotkanie 115 z Janem Nowakiem-JezioraƄskim
14.06.1999


ProwadziƂ Roman Duda.


S-115-01 S-115-01 S-115-03 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01 S-115-01