Spotkanie 141 z Małgorzatą Dziewulską
1.04.2000


Temat: Teatr Narodowy dzisiaj: w poszukiwaniu imperatywu.
Prowadził Andrzej Dziewulską.


S141-01 S141-02 S141-03 S141-06 S141-07 S141-08