Spotkanie 176 z Jadwigą Staniszkis
30.03.2001


Temat: Władza - w poszukiwaniu nowego paradygmatu.
Prowadziła Bożena Klimczak.


S176-01 S176-02 S176-03 S176-04 S176-05 S176-06 S176-07 S176-08 S176-09 S176-10 S176-11 S176-12