Spotkanie 199 z Leonem Kieresem
7.12.2001


Temat: Pewne aspekty konfrontacji z przeszłością: sprawa polska 1989-2000.
Prowadziła Ewa Michnik.


S199-01 S199-02 S199-03 S199-04 S199-05 S199-06 S199-07 S199-08 S199-09 S199-10 S199-11 S199-12 S199-13 S199-14 S199-15