Spotkanie 346 z Mieczysławem Klimowiczem
17.02.2006


Temat: Tradycje AK i WiN - dyskusja nad książką "Wspomnienia z czasów zamętu".
Prowadził Janusz Degler.


S346-01 S346-02 S346-03 S346-04 S346-05 S346-06 S346-07 S346-08 S346-09 S346-10 S346-11 S346-12 S346-13 S346-14 S346-15 S346-16 S346-17 S346-18 S346-19 S346-20 S346-21