Spotkanie 368 z Janem Nowickim
13.10.2006


Temat: Wolność człowieka - wolność artysty.
Prowadziła Małgorzata Różewicz.
Na akordeonie grał Paweł Muszyński.


S368-01 S368-02 S368-03 S368-04 S368-05 S368-06 S368-07 S368-09 S368-08 S368-10 S368-13 S368-14 S368-15 S368-16 S368-17 S368-18 S368-19 S368-20 S368-11 S368-22 S368-23 S368-24 S368-25 S368-26 S368-27 S368-28 S368-29