Spotkanie 401 z Piotrem Ponikowskim
28.09.2007


Temat: Retoryka prawnicza.
Prowadził Wojciech Witkiewicz.
Na skrzypcach grała Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk.