Spotkanie 404 ze Stanisławem Dąbrowskim i Tadeuszem Drabem
19.10.2007


Temat: Ruch chłopski.
Prowadził Witold Krochmal.
Na saksofonie grał Władysław Kosendiak.