Spotkanie 429 z Bogdanem Węglorzem
09.05.2008


Temat: Nieskończoności.
Prowadziła Alicja Doniec.
Na wiolonczeli grała Katarzyna Łazorko.


Salon 429-02 Salon 429-04 Salon 429-05 Salon 429-06 Salon 429-07 Salon 429-04 Salon 429-04 Salon 429-04 Salon 429-04 Salon 429-04 Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-22a Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-32 Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c Salon 429-15c