Spotkanie 431 z Andrzejem Pelczarem
23.05.2008Temat: Język matematyki. Matematyka jako język.
Prowadził Roman Duda.