Spotkanie 111 z Januszem Onyszkiewiczem
10.05.1999


Temat: Cywilna kontrola nad wojskiem.
ProwadziƂ Ludwik Turko.


S111-01 S111-02 S111-03 S111-04 S111-05 S111-06 S111-07 S111-08 S111-09 S111-10 S111-11