Salon, założony przez Pana profesora Józefa Dudka, rozpoczął swoją działalność w styczniu 1996 roku. Dzięki staraniom Gospodarza, i ze wsparciem przyjaciół, miejsce to gromadzi
i łączy ludzi nauki, kultury i polityki,
o różnorodnych przekonaniach i poglądach, będąc forum dla spotkań o wielorakim charakterze, od dyskusji politycznych
i artystycznych, po naukowe i intelektualne.

Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00 i składają się z trzech części. W pierwszej, otwartą dyskusję poprzedza półgodzinne wprowadzenie do tematu przygotowane
i wygłaszane przez specjalnie zaproszonego
w tym celu gościa. Część druga to 45-minutowy antrakt, w trakcie którego jest czas zarówno na indywidualne salonowe rozmowy, jak i na poczęstunek. Trzecia część, mająca zwykle nieco swobodniejszy charakter, przeznaczona jest na dokończenie dyskusji, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości
i podsumowanie.

Tematy spotkań dobierane są tak, aby przełamywały bariery dziedzin i środowisk, aby gwarantowały zainteresowanie i żywą dyskusję w zróżnicowanym gronie gości salonu. O kształcie salonu i organizacji spotkań decyduje Gospodarz, wspierając się niekiedy radą osób, dla których dobro salonu jest równie ważne. W każdym spotkaniu uczestniczy zwykle około 60 indywidualnie zaproszonych gości.

Zasady Salonu