Spotkanie 139 z Olgierdem Czernerem
7.03.2000


Temat: Wpis zabytków Wrocławia na Światową listę dziedzictwa kulturowego.
Prowadził Tadeusz Zipser.


S139-01 S139-02 S139-03 S139-04 S139-05 S139-06 S139-07 S139-08 S139-09 S139-10 S139-11 S139-12