Spotkanie 194 z Adamem Chmielewskim
26.10.2001


Temat: Racjonalność w etyce, nauce i polityce.
Prowadził Jan Klamut.


S194-01 S194-02 S194-03 S194-04 S194-05 S194-06 S194-07 S194-08