Spotkanie 319 z Krystyną Bukietyńską-Słopecką,
Urszulą Glensk i Marceliną Zuber
29.04.2005


Temat: Kobieta w nauce.
Prowadził Jan Klamut.


S319-01 S319-02 S319-03 S319-04 S319-05 S319-06 S319-07 S319-08 S319-09 S319-10 S319-11 S319-12 S319-13 S319-14 S319-15