Spotkanie 395 z Krzysztofem Michalskim
25.05.2007


Temat: O wieczności.
Prowadziła Magdalena Bajer.


S395-09 S395-13 S395-14 S395-15 S395-16 S395-17 S395-19 S395-22 S395-29 S395-30 S395-31 S395-32 S395-33 S395-34 S395-37 S395-38 S395-39 S395-40 S395-48 S395-49 S395-51 S395-53 S395-54 S395-56 S395-58 S395-59