Spotkanie 411 ze Stanisławem Wysockim
7.12.2007


Temat: Rzeźba.
Prowadził Maciej Łagiewski.
Na bandurze grała Olga Marko