Spotkanie 47 z Andrzejem Nowakiem (Kraków)
14.11.1997

Temat: Szanse polskiej prawicy.
Prowadziła Teresa Suleja.


Spotkanie 49 z Wojciechem Dzieduszyckim
21.11.1997

Temat: Wrocław - miastem muzyki.
Prowadziła Anna Karp.


Spotkanie 50 z Ludwikiem Turko
28.11.1997

Temat: Sejmowe reguły gry.
Prowadził Józef Pinior.


Spotkanie 54 z Andrzejem Küblerem
9.01.1998

Temat: Quo vadis anaestesio?
Prowadził Krzysztof Wronecki.