Spotkanie 76 z Janem Miodkiem
26.06.1998


Temat: Ojczyzna - Polszczyzna.
ProwadziƂa Krystyna Gabryjelska.


S76-01 S76-02 S76-03 S76-04 S76-05 S76-06 S76-07 S76-08 S76-09 S76-10 S76-11 S76-12 S76-13 S76-14 S76-15 S76-17 S76-18 S76-19 S76-20 S76-21 S76-22 S76-23 S76-24 S76-25 S76-26 S76-27 S76-28 S76-29