Spotkanie 89 z Bogdanem Zakrzewskim
27.11.1998


Temat: Tadeusz Soplica w poemacie Adama Mickiewicza.
ProwadziƂ Jan Miodek.


S89-09 S89-10 S89-11 S89-12 S89-13 S89-01 S89-02 S89-03 S89-05 S89-04 S89-06 S89-07 S89-08 S89-14 S89-15