Dnia 22 wrzesnia 2008 r. w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się akademicka uroczystość pożegnania
prof. Józefa Dudka.